Dimitrios Nikolaidis (1949 - 2001)


poeta, prozaik


 Dimitros Nikolaidis 

   Grek urodzony 17 IV 1949 r. w Warnie, gdzie podczas II wojny osiedliła się jego rodzina pochodząca z Macedonii (Kastoria). W Bułgarii ukończył grecką i bułgarską szkołę podstawową i średnią. W latach 1970–1980 studiował na Uniwersytecie im. Świętego Klemensa Ochrydzkiego w Sofii. Wszechstronnie wykształcony (filologia nowogrecka, historia z archeologią, teologia).

   W 1987 roku wraz z żoną przyjechał na stałe do Polski i osiedlił się w Bydgoszczy. Studiował w Prymasowskim Instytucie Kultury Chrześcijańskiej im. Stefana kardynała Wyszyńskiego w Bydgoszczy.

   Wiersze pisał już w szkole średniej i zamieszczał je w takich pismach, jak: „Puls”, „Sofijski Uniwersytet” i „Pokrepa”. Debiutował w 1967 r. opowiadaniem „Ślub bezimiennych” opublikowanym w bułgarskim czasopiśmie „Kooperator”. Autor zbioru wierszy „Odys i ja” – wydanego w 1990 r. przez bydgoską oficynę „Świadectwo”, oraz powieści „Dolina Józefata”. Zajmował się tłumaczeniem literatury polskiej na język bułgarski i odwrotnie.

   Nagrodzony w konkursie poetyckim „Ikarowe strofy” (1994). Od 1992 r. był członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Zmarł 2 VIII 2001 r.

 

Naprawdę poznajemy człowieka dopiero po jego śmierci. — Pitagoras

© 2011 - 2016 Wszelkie materiały umieszczone na stronie mogą być wykorzystywane za zgodą właściciela
Liczba wejść: 29741pozycjonowanie stron